فهرست
قسمت 17، مد

قسمت 17، مد

  • 20 دقیقه مدت
  • 51 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در هفدهمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با علامت مد در قرآن می پردازد.
علامت مد در قرآن شبیه " آ " در فارسی است که بر روی حروف قرار می گیرد و زمانی که این علامت بر روی حرفی قرار بگیرد یعنی باید صدای آن حرف کشیده تر بیان شود.
صدایی قابل کشیدن هست که یکی از سه حرکت کشیده باشد.چون صدا و حرکات کوتاه کشیده نمی شوند و اگر کسی آن ها را بکشد از لحاظ قرائت اشتباه رخ می دهد.
اگر صدای کوتاهی را می خوانیم باید بدانیم و توجه داشته باشیم که زیادی کشیده نشوند و فقط به اندازه یک حرکت خودش کشیده شود.
در جایی که علامت مد قرار داده می شود باید بدانیم که زیر علامت مد یکی از سه حرکت کشیده قرار گرفته است.
اسم دیگر این حرکات کشیده حروف مد هست.
علامت مد در حروف مقطعه بکار می رود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:25

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن