فهرست
قسمت  23 ،مهارت روخوانی

قسمت 23 ،مهارت روخوانی

  • 18 دقیقه مدت
  • 52 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در بیست و سومین جلسه آموزش تجوید قرآن به مهارت قرائت قرآن می پردازد.
در این برنامه آیات 87 تا 93 سوره انبیا قرائت می شود.
انبیاء بیست و یکمین سوره قرآن است که مکی و 112 آیه دارد.
در فضیلت این سوره از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: «هر که سوره انبیاء را قرائت نماید، خداوند از او حسابرسی آسانی نماید و همه پیامبرانی که نام هایشان در قرآن یاد شده است در روز قیامت با او مصافحه کرده و بر او درود می فرستند.»
امام جعفر صادق علیه السلام در این باره فرمودند: «اگر کسی سوره انبیاء را تلاوت کند مانند کسی است که با همه پیامبران الهی در بهشت نعمت های خداوند مرافقت و همراهی کرده است و زندگی دنیایی در چشم مردم با هیبت و شکوه خواهد بود.»

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 18:45

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن