فهرست
قسمت 40 ، یادآوری دروس

قسمت 40 ، یادآوری دروس

  • 22 دقیقه مدت
  • 55 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در چهلمین جلسه آموزش تجوید قرآن دروس آموخته شده را مرور می کند.
در این برنامه ،استاد ؛ دروس آموخته شده قبلی را مرور می کند ،تا مخاطبین هفت درس گذشته را به خوبی یاد بگیرند.

تعدادی از حروفی که فرا گرفته شده به صورت پرسش و پاسخ با افرادی که در استودیو حضور دارند مطرح می شود تا مخاطبین نیز به این پرسش ها پاسخ دهند و آموزش برایشان آسان تر شود.آموزش بدین گونه مطرح می شود که مخاطبین باید حروف صحیح را در جای خالی پر کنند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:37

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن