فهرست
قسمت41 ، قرائت

قسمت41 ، قرائت

  • 20 دقیقه مدت
  • 62 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در چهل و یکمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف و قرائت قران می پردازد.
در این برنامه سوره "زمر" قرائت می شود.
این سوره هفتاد و پنج آیه دارد و در مکّه نازل شده است و همچون دیگر سوره‏ هاى مکى، بیشتر مطالب آن در مورد خدا و قیامت است.
«زُمَر» به معناى گروه و جماعت است و نام‏گذارى این سوره بدین کلمه، از آن جهت است که دوزخیان و بهشتیان به صورت گروه گروه وارد دوزخ یا بهشت مى‏شوند، چنانکه در آیات 71 و 73 به این مطلب اشاره شده است.
توحید در خالقیّت، ربوبیّت و عبادت و خصوصاً اخلاص در عبادت و بندگى، بیش از همه در این سوره مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است.
حضور مردم در دادگاه قیامت و داورى خداوند بر اساس پرونده اعمال و گواهى شاهدان و سوق دادن گنهکاران به دوزخ و پاکان به بهشت، از مطالبى است که به تفصیل در این سوره آمده است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:26

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن