فهرست
جلسه 5، تقلید در آموزش

جلسه 5، تقلید در آموزش

  • 27 دقیقه مدت
  • 2158 دریافت شده
قسمت: 5
كارشناسان مهمان احمد ابوالقاسمی
نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن کریم
جناب آقای احمد ابوالقاسمی در پنجمین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع دلایل تقلید در آموزش قران می پردازد.
چرا باید تقلید کرد؟ تمام علوم توسط انسان های مختلف تکمیل شده و همه ما در خیلی از کارها تقلید می کنیم. در قرائت قران نیز باید تقلید کرد و حتی قاریان مصری نیز از قازیان قدیمی تر تقلید می کردند. تقلید کردن نیز زمان دارد. در ابتدای راه حتما باید تقلید کرد. قرائت قران هنر عربی است. یکی از دلایل تقلید استفاده از تجربیات دیگران است. در چه چیزهایی باید تقلید کرد؟ در حالت صدای عربی باید تقلید کرد. آهنگ ها در قران باید تقلید شود. لازم نیست که حتما از آهنگ های خواندن قاریان مصری تقلید شود. در تجوید نیز باید تقلید کرد. خوب شنیدن با خوب خواندن رابطه مستقیم دارد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 27:43

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن