فهرست
جلسه 10، استاد شحات

جلسه 10، استاد شحات

  • 32 دقیقه مدت
  • 715 دریافت شده
قسمت: 10
كارشناسان مهمان احمد ابوالقاسمی
نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن کریم
جناب آقای احمد ابوالقاسمی در دهمین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع آشنایی با اصول قرائت استاد شحات می پردازد.
یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد لطافت در تلاوت می شود، تسلط بر آیاتی است که قصد قرائت آن را داریم. بدیهی است که شناخت ظرفیت های تنغیمی و … کلماتی که در قرائت آنها تسلط داریم بر کیفیت تلاوت تأثیر خواهد گذاشت. اطمینان از کیفیت قرائت کلمات هر آیه در کیفیت کل تلاوت تأثیرگذار می باشد. در کنار تمامی عواملی که در ایجاد لطافت تلاوت نقش اساسی دارند، تسلط بر ردیف لحنی به عنوان مهمترین ابزار قاری قرآن باید مورد توجه قرار گیرد.
پراکنده خوانی و مقید نبودن به راه و رسم و شیوه ثابت و مشخص از جمله عوامل بسیار مهمی است که در عدم ایجاد لطافت نقش دارد. اینکه قاری بداند چه چیزی می خواند و بداند که چه هدف موسیقایی را دنبال می کند بسیار حائز اهمیت است. ردیف همان چیدمانی است که قاری بر اساس آن هنر خود را به نمایش می گذارد. تا زمانی که چیدمان موسیقایی و صوتی مشخصی را دنبال نکنیم، در تکلف و دشواری تلاوت قرار خواهیم گرفت.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 32:02

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن