فهرست
جلسه  14، طنین

جلسه 14، طنین

  • 28 دقیقه مدت
  • 775 دریافت شده
قسمت: 14
كارشناسان مهمان احمد ابوالقاسمی
نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن کریم
جناب آقای احمد ابوالقاسمی در چهاردهمین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع آشنایی با طنین می پردازد.
اولین قدم در راه قرائت قرآن که بسیار مهم است شناخت صدا می باشد یعنی نخست قاری قرآن صدایش را بشناسد و سپس به ساختن صدای خود (صدا سازی) بپردازد. قابل ذکر است کسانی که در مرحله شناخت صدا و صدا سازی موفق شوند به رشد و تعالی قابل ملاحظه ای در رشته قرائت دست می یابند. برای شناخت صدا باید به استعداد های صوتی آشنا شد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
طنین: پیچش صوتی در دستگاه تکلم است که هر چه بیشتر و بهتر باشد صدای زیباتری به گوش خواهد رسید.
طنین (زنگ صدا ) یکی از استعداد های صدا ست که می توان آن را بوسیله تمرین به کمال رساند یکی از عواملی که باعث لطمه زدن به طنین صدا می شود و حبس صوتی یا گرفتن صدا می باشد پس برای کار آیی بیشتر طنین صوتی هرگز نباید صدا را حبس کرد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 28:44

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن