فهرست
جلسه 18، تحریر

جلسه 18، تحریر

  • 28 دقیقه مدت
  • 2365 دریافت شده
قسمت: 18
كارشناسان مهمان احمد ابوالقاسمی
نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن کریم
جناب آقای احمد ابوالقاسمی در اولین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع آشنایی با اصول مقدماتی صوت می پردازد.
تعریف تحریر در قرآن کریم
کلمه ی تحریر در قرآن 5 بار بکار رفته است و در همه ی موارد به معنی آزاد کردن آمده است. برای مثال در آیه 92 سوره نساء می خوانیم:
[و من قتل مؤمناً خطئاً فتحریر رقبه] که تحریر در این آیه به معنی آزاد کردن به کار رفته است. این کلمه 3 بار در همین آیه به کار رفته است که همگی به معنی آزاد کردن می باشد.
از نظر کیفی یا همان فرم اجرا بیش از 40 نوع تحریر در موسیقی وجود دارد. تعدادی از این موارد در تلاوت قرآن مورد استفاده قرار می گیرد و تعدادی از این تحریرها در هنر آوازخوانی و ….. قرار می گیرد.
تحریر از آرایه های لحنی است. تحریر از ارکان صوت است. تحریر باعث ایجاد جاذبه در تلاوت می شود. تحریر باعث ایجاد فضاهای صوتی خاص و حالات لحنی جذاب می شود. از نشانه های انعطاف صدا تحریر زدن است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 28:04

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن