فهرست
جلسه 25، مقامات

جلسه 25، مقامات

  • 29 دقیقه مدت
  • 826 دریافت شده
قسمت: 25
كارشناسان مهمان احمد ابوالقاسمی
نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن کریم
جناب آقای احمد ابوالقاسمی در بیست و پنجمین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع آشنایی با مقامات می پردازد.
اگر شخصی در وادی قرائت بخواهد وارد شود، عموماً توصیه اساتید قرائت، بر این است که قاری مبتدی، تقلید از اساتید مصری داشته باشد.
تقلید کردن شرایطی دارد: 1_ گوش دادن با توجه و دقیق به فایل صوتی و پیاده نمودن دقیق آن
2_ هماهنگ بودن صدای قاری مبتدی با استادی که از او تقلید می شود.
3_ تقلید کردن به صورت صرف ( بدون توجه به مقامات قرآنی)
بعد از این که قاری مبتدی، به صورت کامل چند نوار یا فایل صوتی را تقلید کرد، بهتر است خودش این تقلیدها را در آیات دیگری اجرا کند. بعد از آموزش های بالا، نوبت به یاد گرفتن مقامات قرآنی می رسد و جایگاه مناسب یادگیری مقامات، در این مقطع می باشد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 29:47

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن