فهرست
قسمت 8، وقف و وصل

قسمت 8، وقف و وصل

  • 17 دقیقه مدت
  • 118 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به توضیح موضوع وقف و وصل هفت کلمه در قرآن می پردازد.
در اینجا لازم است به 7 کلمه ی قرآن که قرائت آن ها در وقف برخلاف قاعده ی اسکان است اشاره کنیم:
وقف و وصل هفت کلمه در قرآن
حرف آخر کلمات: اَنَا- لکِنّا- اَالظُّنُونَا- الرَّسُولا- سَلاسِلا- قَواریرا که در قرآن به همین صورت نوشته می شوند در صورت وصل به فتحه خوانده شده اما در هنگام وقف، با الف قرائت می شوند. این کلمه ی آخر قواریرا دوبار و پشت سرهم در سوره ی دهر آمده است اما مقصود فقط کلمه ی اول است که در آخر آیه نیز واقع شده است. ((قواریر)) دوم بدون الف است و از قاعده ی وقف اسکان تبعیت می کند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:06

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن