فهرست
قسمت 40، نکاتی درباره وقف تام

قسمت 40، نکاتی درباره وقف تام

  • 14 دقیقه مدت
  • 90 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش تکاتی درباره وقف تام می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
تعریف وقف تام: هر گاه دو عبارت به گونه‌ای باشد که هر کدام به تنهایی مستقل و مفید معنا باشد و هیچ ارتباط لفظی و معنوی وجود نداشته باشد، وقف بین آن دو وقف تام خواهد بود.
حکم وقف تام: وقف بر آن و ابتدا از عبارت دوم بسیار نیکو و پسندیده است.
وقف بیان تام: در برخی از وقف های تام، برای بیان مقصود آیه، حتماً باید وقف انجام شود، وگرنه در معنا و اعراب آیه خلل وارد میشود.به عنوان مثال:
✨”والله لا یهدی القوم الظالمین”✨”الذین امنوا و هاجروا “✨
وصل این دو عبارت موجب این توهم میشود که” الذین”صفت برای “الظالمین ” است و از نظر معنا نیز خلاف مقصود آیه است یعنی ظالمین کسانی هستند که ایمان آورده و هجرت کردند. پس برای بیان مقصود آیه، حتماً، حتماً باید وقف انجام شود. (طبق علایم وقف، وقف آن لازم است).

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 14:32

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن