فهرست
قسمت 6 ،تمرین

قسمت 6 ،تمرین

  • 10 دقیقه مدت
  • 211 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه به تمرین کلماتی که در آن ها حروف "عین" و "حاء" دارد می پردازد.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
در برنامه پیشین با تلفظ حروف (عین ، ها ) آشنا شدیم.
در این برنامه به تمرین کلماتی که در آن ها حروف "عین" و "حاء" وجود دارد می پردازیم.
(( وسط حلق )) محل تلفظ دو حرف (( عین و حاء )) می باشد، حرف "عین" به صورت نرم و بدون گرفتگی ادا می شود ، یا می توان به این صورت بیان کرد که عملاً صوت به دیواره حلق کشیده می شود ؛ و نیز به هنگام تلفظ حرف "عین" مجرای آن تنگ می شود ، ولی نه به اندازه ای که قطع صوت را به همراه داشته باشد . مثال:

یعرفون - أعجلک - نعمتی - تعلمون - نعبد .

مخرج حرف «حاء» نیز همان وسط حلق است ولی نسبت به حرف عین مقداری به طرف اول حلق متمایل می شود، به هنگام تلفظ این حرف ، گرفتگی خاصی در حنجره به وجود می آید و مشخصه ای که باید به آن توجه داشت، عدم پذیرش حرکت به هنگام سکون است . مثال:
إحداهما - محیای - أیحسب - یحاسبکم - رحیم .
در ادامه برنامه ،در صوت تلفظ صحیح حروف "غین" و " خاء" را بشنوید.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن