فهرست
قسمت 63 ،تجوید

قسمت 63 ،تجوید

  • 10 دقیقه مدت
  • 87 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تجوید توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد یادبگیرد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
قواعد تجوید:
اِظهار

( تلفظ حرف ازمخرج صحیح خودش غُنّه )هرگاه تنوین یا نون

ساکنه برخورد کند به یکی از شش حرف حلق ( ء ه ع غ ح

خ ) خواه در یک کلمه و یا در دو کلمه باشد نون ساکن آشکارا

گفته می شود مانند یَنأََونَ یَنهَونَ یَنعِقُ یَنحِتوَن فَسَینفِضُون

وَالمُنَخفِقةُ – مِن اَحدٍ اِن هُوَ مِن عِلمٍ مِن حَسَنَةٍ مِن غِلٍ مِن

خَیرٍ – رَسُولٍ اَمین جُرُفٍ هارٍ سَمیعٌ عَلیم عَلِیمٌ حَکِیمٌ عَزِیزٌ

غَفُورٌ قَومٌ خَصِمُونَ.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن