فهرست
قسمت 11،جمله های شرط و جزا

قسمت 11،جمله های شرط و جزا

  • 13 دقیقه مدت
  • 101 دریافت شده
قسمت: 11
كارشناسان مهمان کریم دولتی
نام سریالی: آموزش وقف و ابتدا - کریم دولتی
در این برنامه استاد کریم دولتی درباره موضوع وقف و ابتدا در پشت جمله های شرط و جزا توضیح می دهند و به مرور موضوعات جلسات قبل می پردازند.
. شرط محقّق موضوع است. گاهی اوقات شرط محقّق موضوع است بدین معنی که تحقّق جزا منوط به تحقّق شرط است، به عنوان مثال: پدر خانواده به همسرش می‌گوید اگر فرزند ما پسر بود نام او را علی بگذارید. واضح است که تحقّق نامگذاری منوط به پسر بودن فرزند خواهد بود و شکی نیست که چنین جملات شرطیه‌ای خالی از مفهوم هستند چرا که با انتفاء موضوع حکم نیز تحقق پیدا نخواهد کرد مثلاً در مثال فوق با پسر نبودن فرزند دیگر جایی برای نامگذاری وی به علی وجود ندارد و مفهوم در جایی است که با نیامدن شرط تحقّق جزا امکان پذیر باشد.
2. شرط محقق موضوع نیست.گاهی اوقات شرط محقّق موضوع نیست با این توضیح که امکان تحقّق جزا، بدون شرط هم ممکن است. مثلاً شخصی به فرزندش می‌گوید اگر علی به عیادت تو آمد او را احترام کن، در اینجا امکان دارد که شرط «عیادت علی» تحقّق پیدا نکند، اما جزاء «احترام» تحقّق یابد.
بحث از مفهوم شرط و حجیت آن مربوط به این قسم از جملات شرطیه می‌باشد.اصولیون مفهوم داشتن جمله شرطیه را منوط بر سه امر دانسته‌اند: بین شرط و جزاء ملازمه باشد. تلازم و رابطه بین آن دو رابطه سبب و مسبّبی باشد. یعنی شرط سبب و جزاء مسبب باشد.
شرطی که سبب است سببیت آن منحصر به فرد باشد و سبب دیگری در بین نباشد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:53

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن