فهرست
قسمت 18 ، وقف جمله های اسمیه

قسمت 18 ، وقف جمله های اسمیه

  • 12 دقیقه مدت
  • 89 دریافت شده
قسمت: 18
كارشناسان مهمان کریم دولتی
نام سریالی: آموزش وقف و ابتدا - کریم دولتی
در این برنامه استاد کریم دولتی درباره موضوع وقف و ابتدا در جمله های اسمیه توضیح می دهند و به مروری درباره موضوعات جلسات قبل می پردازند.
جمله اسمیه جمله ای است که با اسم شروع شده و از دو رکن اصلی « مبتدا » و « خبر » تشکیل می شود.
امّا مبتدا و خبر:
مبتدا اسمی است که در ابتدای جمله اسمیه واقع شده و مرفوع می باشد.

مانند : العلمُ مفیدٌ

کلمه یا کلماتی که بعد از مبتدا می آید تا معنای مبتدا را کامل کند، خبر می گویند که مرفوع می باشد. مانند: العلمُ نافعٌ
توجه کنید راه تشخیص خبر در جمله ، دقت در معنای جمله است و باید کلمه ای را به عنوان خبر در نظر بگیریم که کامل کننده معنای مبتدا باشد .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 12:28

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن