فهرست
قسمت 11، صداهای کوتاه

قسمت 11، صداهای کوتاه

  • 31 دقیقه مدت
  • 100 دریافت شده
در این برنامه استاد تاجیک به آموزش حرکات کوتاه در الفبای زبان عربی می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
حرکت ها:
منظور از حرکت ها(که به صداهای کوتاه یا حرکت ها ی کوتاه نیز معروف است) صداهایی ست که کشش صوت در آنها کم است وهرگاه حرف باآنها تلفظ می شود صدای حرف به صورت کوتاه شنیده می شود بر خلاف صداهای کشیده که با کشش صوت در هنگام تلفظ حرف همراه است. به صداهای کوتاه، حرکت های کوتاه نیز گفته شده است.این صدا ها سه عدد هستند که در عربی به نام های فتحه، ضمه و کسره شناخته می شوند. صداهای کوتاه بیشترین کاربرد را در تلفظ الفبای زبان عربی دارند.
فتحه:
فتحه در لغت به معنای یک بار باز شدن(دهان) است و در اصطلاح تجویدی به حرکتی گفته می شود که در هنگام تلفظ آن دهان و لب ها به نوعی از هم باز می شوند.برای نشان دادن شکل فتحه نیز از پاره خط مایل کوچکی بر بالای حرف استفاده می شود و نشانگر این است که حرف مذبور با صدای فتحه تلفظ می شود.حرفی را که فتحه داشته باشد مفتوح می گویند. در هنگام تلفظ حرف مفتوح باید دقت کرد تا صدای حرف کشیده نشود و به صدای کشیده ی الف مدی نزدیک نگردد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 31:38

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن