فهرست
قسمت 5 ، کسره

قسمت 5 ، کسره

  • 30 دقیقه مدت
  • 62 دریافت شده
در این برنامه استاد محمدرضا پورزرگری به آموزش کسره بر روی حروف عربی می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
کسره:

کسره به معنای شکستن است و شاید به خاطر اینکه در هنگام تلفظ حرف با علامت کسره لب پایین حالت افتادگی و نوعی شکستن به خود می گیرد، این علامت را کسره نامیده اند.شکل این علامت نیز به صورت پاره خط کوچکی ست که به صورت مایل در زیر حرف، یا در زیر علامت دیگری مثل تشدید، قرار می گیرد.حرف دارای کسره را مکسور نامیده اند. نکته ی مهمی که در مورد حرف مکسور باید به آن توجه داشت، نحوه ی تلفظ آن است .در اصل کسره را باید کمی متفاوت با آنچه در فارسی بکار برده می شود، تلفظ کرد.یعنی کمی متمایل به یاء، بدون اینکه تبدیل به یاء شود یا صدای آن کشیده شود.مثل زمانی که در فارسی بعد از حرف مکسور یاء میآید(خیابان ، بیابان )،در عربی تقریبا تمام حروف مکسور اینگونه تلفظ می شوند چه بعد از آنها یاء باشد چه نباشد.در مورد کسره هم باید دقت کرد تا صدای حرف مکسور کشیده نشود و به یاء مدی تبدیل نشود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 30:49

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن