فهرست
قسمت 13 ، الفبای عربی

قسمت 13 ، الفبای عربی

  • 30 دقیقه مدت
  • 54 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره الفبای عربی توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
الفبای عربی حروف نوشتاری خط و زبان عربی است.

الفبای عربی دارای حروف 28گانه می‌باشد. الفبای فارسی از آن گرفته شده و چهار حرف (واج) از آن بیشتر دارد و در بعضی اشکال دو حرف ک (ک= عربی) و ی (ی= عربی) با آن متفاوت است. الفبای عربی دارای دو ترتیب الفبایی و ابجدی می‌باشد. ترتیب الفبایی آن مانند فارسی است با این تفاوت که حرف (ه) قبل از حرف (و) قرار دارد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 30:28

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن