فهرست
قسمت 1- حروف والی

قسمت 1- حروف والی

  • 30 دقیقه مدت
  • 404 دریافت شده
در این برنامه استاد حسین اخوان مقدم درباره موضوع حروف والی توضیح می دهند و به مروری درباره موضوعات جلسات قبل می پردازند.
موارد ناخوانا بودن واو:
در این مورد می توان دو نوع واو را بییان کرد یکی واوی که ناخواناست و خوانده نمی شود و دیگری واوی که پایه ی الف مدی ست وآنچه تلفظ می شود الف مدی می باشد نه واو.

ا- واو زائد: منظور واوی ست که نوشته می شود ولی خوانده نمی شود به جز مواردی که واو پایه الف مدی ست.به طور کلی شش کلمه در قرآن وجود دارد که بعد از الف مضموم واو زائدی در کتابت آن آمده است که در قرائت تلفظ نمی شود.علتش را هم لا اقل ما نمی دانیم چیست. این شش کلمه عبارتند از:اُولئکَ، اُولی، اُولوا، اُولاءِ، اُولاتِ، سَاُوریکم

برای مشخص شدن این شش کلمه و نحوه ی تلفظ آن ها، در بعضی از قرآن ها روی واو این کلمات یک دایره ی تو خالی قرار داده اند تا مشخصه ای برای ناخوانا بودن این کلمات باشد.در بعضی از قرآن ها نیز زیر واو این شش کلمه عبارت بلا اشباع یا قصر بصورت ریز نوشته شده است تا مشخص شود واو در این کلمات تلفظ نمی شود.

واوی که پایه ی الف مدی است:

در قرآن هشت کلمه وجود دارد که الف مدی آن به صورت واو نوشته می شود چهار کلمه ی آن در موارد متعدد در قرآن آمده است که عبارتند از : صَلوة، زکوة، حَیوة، رِبوا و چهار کلمه ی دیگر

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 30:44

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن