فهرست
قسمت 4- تلفظ "ی" ناخوانا

قسمت 4- تلفظ "ی" ناخوانا

  • 9 دقیقه مدت
  • 289 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ناخوانا و ی ناخوانا توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
موارد واو و یاء ناخوانا در قرآن: علّت این‌که موارد واو و یاء را مشترکاً بررسی کردیم این است که واو، دو مورد بیشتر نداشت و یک مورد آن با مورد یاء از نظر کتابت و قرائت یکسان بود و آن واوی بود که به صورت الف خوانده می‌شد.
این مورد شباهت زیادی با مورد همزه دارد، چرا که الف مدّی در این کلمات را نخست به صورت واو و یاء می‌نوشتند و بعد که قرآن را علامت‌گذاری کردند، برای راهنمایی قاری قرآن روی این واو و یاء، الف کوچکی قرار دادند تا نشانگر تلفّظ صحیح آن دو باشد، در این صورت آن چه که در قرائت تلفّظ می‌شود، الف مدّی است و این واو و یاء در حکم پایه و کرسی برای الف مدّی می‌باشد.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن