فهرست
قسمت 36 - تفاوت حروف

قسمت 36 - تفاوت حروف

  • 9 دقیقه مدت
  • 113 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره تفاوت ت و ط توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
حرف «ط»: مانند حرف «ت» تلفظ مى‌شود; با این تفاوت که صداى آن درشت و پرحجم است. حرف «ط» قوى‌ترین حرف زبان عربى به حساب مى‌آید.
تلفظ این حرف کم و بیش نزدیک به تلفظ دو حرف (ت) و (د) فارسی است با این تفاوت که حرف (طا) درشت و پرحجم تلفظ می شود و صدای آن نیز مقداری به طرف عقب دهان کشانده می شود.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن