فهرست
قسمت 48- تلفظ حرف ذال

قسمت 48- تلفظ حرف ذال

  • 12 دقیقه مدت
  • 161 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره تلفظ حرف ذال توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
اولین کلید زبان عربی ادا ی صحیح کلمات است. در قرآن صراحتاً تاکید شده است که این کلام الهی را به ترتیل قرائت کنید. ترتیل عبارت است از: تلاوت حروف و کلمات قرآن به صورت (صحیح) و (شمرده) و همراه با (تدبر) در معانی آیات آن ترتیل از لحاظ سرعت به دسته های زیر قابل قسم است:
الف) تحقیق (خواندن با سرعت کم و دقت زیاد)
ب) تدویر (خواندن با سرعت متوسط)
ج) تدحیر (تلاوت با سرعت زیاد)
حال به تلفظ ده حرفی می پردازیم که از لحاظ تلفظ با کلمات فارسی متفاوت است: این حروف عبارت اند از : « ث – ح – ذ – ص – ض- ط – ظ – ع –غ –و»
حرف ذ: ذال همانند ثاء تلفظ می شود با این تفاوت که حالت دمیدگی در آن کمتر می باشد مثل الذین.
{خیلی نازک و کم حجم تلفظ می شود و نوک زبان و سرزبان، به پایین، نوک دندانهای جلوی بالا برخورد می کند و سریعا برمی گردد}.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 12:23

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن