فهرست
درس دوم - صفات فرعی حروف

درس دوم - صفات فرعی حروف

  • 13 دقیقه مدت
  • 88 دریافت شده
قسمت: 2
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه به "صفات فرعی حروف" در قرآن می پردازند...
صفت تفشی: حرف «ش» در هنگام تلفظ آن هوا در دهان پخش می شود.
صفت استطاله: حرف «ض» در هنگام تلفظ آن زبان تا دندانهای جلو کشیده می شود. صفت غنه : «م» و «ن» در هنگام تلفظ آنها صدا از بینی خارج می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:51

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن