فهرست
درس سوم - ادای صحیح حروف

درس سوم - ادای صحیح حروف

  • 13 دقیقه مدت
  • 266 دریافت شده
قسمت: 3
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه هز آموزش تجوید به مبحث "ادای صحیح حروف" می پردازند...
تلفظ حرف (ظاء) و (طاء)، تلفظ حرف واو و حاء، تلفظ حرف (عین) و (غین)، سین، صاد و ظا...

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:35

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن