فهرست
 درس پنجم -  ابدال

درس پنجم - ابدال

  • 9 دقیقه مدت
  • 255 دریافت شده
قسمت: 5
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه به مبحث ابدال می پردازند...
ابدال، به کسر همزه به معنای عوض‌کردن است، و در اصطلاح علم تجوید، بدل‌کردن تاء تانیث به «هاء» و کلمات منصوب به الف است.
تاء تانیث مانند: صلوة ـ زکوة ـ فاکهه ـ مره ـ حمره که در حال وقف به جای تاء (ة) هاء (ه) تلفظ می‌شود مثلا صلوة می‌شود صلوه.
طرق وقف بر آخر کلمات: بدون تغییر، ابدال، اسکان
اگر آخر کلـمه حـرف ساکن و یا یکی از حروف مـی باشد در وقف، بدون تغییر و به همان صورت خوانده می شود

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن