فهرست
درس بیست و پنجم - مد منفصل

درس بیست و پنجم - مد منفصل

  • 10 دقیقه مدت
  • 36 دریافت شده
قسمت: 25
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث مد منفصل می پردازند...
مد منفصل

مدی است که حرف مد در پایان کلمه ی اول و سبب مد ( که همزه است ) در ابتدای کلمه دوم است. میزان کشش حرف مد در این حالت، 2 یا 4 یا 5 حرکت است.

مثال: وَ مَا أدرَاکَ إنّاَ أَنزَلنَاهُ فِی أموَالِهِم إذَا أرَدنَا

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن