فهرست
درس چهل و چهارم - موضع لسان

درس چهل و چهارم - موضع لسان

  • 13 دقیقه مدت
  • 38 دریافت شده
قسمت: 44
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث مخرج حرف لام می پردازند...
موضع لسان

این موضع وسیع ترین مواضع دستگاه تکلم است .

علت نامگذاری این موضع به «لسان» ، نقش اصلی این عضو مهم دهان در تولید اکثر حروف و اصوات است.

موضع لسان شامل اجزاء مختلف زبان اصلی دندانها لثه ی آنها سقف دهان و زبان کوچک است ؛

زبان به 6 قسمت تقسیم می شود :

اَقصَی اللسان :1-ریشه زبان 2–عقب زبان

وَسَطُ اللسان :3-میان زبان

طَرفُ السان : 4-سر زبان 5- نوک زبان

حافَّةُ اللسان :6- کناره زباندندان ها :

به 4 دسته ی اصلی تقسیم می شوند و به ترتیب از جلو به عقب عبارتند از :

1- ثنایا: دقیقا در جلو و وسط آرواره ها قرار دارد و تعدادشان 4 عدد است (در هر آرواره دو عدد)

2- رَباعیات: تعدادشان 4 عدد است (در هر آرواره 2 عدد). در طرفین ثنایا قرار دارند .

3- انیاب : تعدادشان 4 عدد است (در هر آرواره 2 عدد). در طرفین رباعیات قرار دارند .و در فارسی «نیش» نام دارند.

4- اَضراس : بعلت دندانه دار بودن سطح فوقانی ، «ضرس» نام دارند . به این دندان ها در فارسی «آسیا» گفته می شوند. این دندانها ، خود 3 قسم اند :

-ضواحک : تعدادشان 4 عدد است (در هر آرواره 2 عدد). در فارسی به «آسیای کوچک» معروفند .

-طَواحِن : تعدادشان 12 عدد است (در هر آرواره 6 عدد). در فارسی «دندانهای آسیای بزرگ» نام دارند.

- نَواجِذ : تعدادشان 4 عدد است (در هر آرواره 2 عدد). در فارسی به دندانهای «عقل» مشهورند .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:44

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن