فهرست
درس پنجم - نون ساکنه و تنوین

درس پنجم - نون ساکنه و تنوین

  • 9 دقیقه مدت
  • 133 دریافت شده
استاد لطفی نیا در این برنامه به ادامه مبحث "نون ساکنه و تنوین" می پردازند...
ادغام: هرگاه «ن» ساکنه به یکی از حروف شش گانه ی «ی – ر – م – ل – و – ن» برسد ، در آن ادغام می شود؛ فلذا «ن» ساکنه حذف شده و در عوض حرف بعدی مشدّد می گردد.
این شش حرف را جهت سهولت فراگیری در کلمه «یَرمَلُون» جمع آورده اند.
ادغام «ن» ساکنه در یرملون ، بر دو نوع است : ادغام مَعَ الغنّة ، ادغام بلاغنّة
الف- ادغام مع الغنة (با غنة)
هرگاه نون ساکنه به چهار حرف «یمون» برسد، ادغام آن همراه با «غنة» است.
یعنی همزمان، صوت از «فضای بینی» خارج می شود و بعلاوه این حالت باید به میزان «دو حرکت» ادامه داشته باشد. مقصود از دو حرکت ، زمانی است که مثلاً ، تلفظ دو فتحه و یا یک «الف مدی» به طول می انجامد.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن