فهرست
درس بیست و چهارم - "احکام حرف راء"

درس بیست و چهارم - "احکام حرف راء"

  • 10 دقیقه مدت
  • 108 دریافت شده
قسمت: 24
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "احکام حرف راء" می پردازند..
1. اگر حرف «راء» حرکت داشته باشد, از حرکت خودش می‌توان حکم آن را دریافت و نیازی به حروف قبل و بعد راء نیست.
2. اگر راء ساکن باشد, باید به حرکت حرف قبل آن توجه کرد؛ اگر حرف قبل از آن نیز ساکن بود, حرکت قبل از ساکن را در نظر گرفته و از آن کمک می‌گیریم.
3. اصولاً فتحه و ضمه کوتاه و کشیده موجب تفخیم، و کسره کوتاه و کشیده سبب ترقیق می‌شود؛ مگر این‌که عاملی بر آن‌ها چیره شود و حکم را تغییر دهد.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن