فهرست
درس هشتم - صفیر قلقله

درس هشتم - صفیر قلقله

  • 22 دقیقه مدت
  • 123 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث صفات حروف "اصمات، صفیر و قلقله" می پردازند...
اصمات در لغت به معنای خاموش و ساکت کردن و در اصطلاح تجوید عبارت است از سنگین و سخت تلفظ شدن حرف و امتناع آن از سهولت در تلفظ. غیر از حروف اذلاق باقی حروف از حروف اصمات هستند.
اذلاق در لغت به معنای تیز کردن و بی‌آرام کردن و در اصطلاح تجوید، سرعت و سهولت تلفظ حروف است. حروف اذلاق شش حرفند که در عبارت «فرَّ من لبّ» گرد آمده‌اند. واقعیت این است که این دو صفت هیچ گونه کاربرد عملی در تجوید ندارند و حتی برخی از علمای تجوید نامی از این دو صفت در آثارشان نیاورده‌اند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:54

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن