فهرست
درس چهاردهم - احکام ادغام

درس چهاردهم - احکام ادغام

  • 22 دقیقه مدت
  • 131 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "احکام ادغام" می پردازند...
ادغام در لغت به معنای داخل نمودن و در هم آمیختن و در اصطلاح تجوید عبارت است از: حذف حرف ساکن و مشدّد نمودن حرف بعد.
مثال: ﭐذْهَبْ بِکِتابی ( خوانده می‌شود إِذْهَبِّکِتابی
به روایت حفص از عاصم, ادغام سه نوع است:
1. متماثِلَین؛
2. متجانسَین؛
3. متقاربَین.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:46

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن