فهرست
درس بیستم - وقف و ابتدا

درس بیستم - وقف و ابتدا

  • 24 دقیقه مدت
  • 92 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "وقف و ابتدا" می پردازند...
وقفو ابتدا در عبارات قرآنی از مباحث مهم و در واقع از ضروریات تلاوت کلام ‌الله مجید است؛ چراکه گاه در اثر رعایت نکردن این مسئله معنای عبارت قرآنی مخدوش و دگرگون می‌شود. همیت ابتدای صحیح در آیات قرآنی کم‌تر از وقف نیست و باید از محلی ابتدا نمود که معنای عبارت را مخدوش و ناقص نسازد. در صورت وقف اضطراری، به سبب طولانی بودن آیه و کمبود نفس, باید از بهترین و مناسب‌ترین محل ممکن آغاز کرد.
علائم وقف
با توجه به اهمیت انتخاب محل صحیح وقف و ابتدا در کلام ‌الله و از دیگر سو با عنایت به این‌که اکثر مردم مسلمان آشنایی کافی با زبان عربی ندارند و در این امر دچار مشکل می‌‌شوند، علمای علم قرائت علائمی ‌‌را وضع نموده‌اند که با کمک این علائم و رموز می‌‌توان در محل‌های صحیح وقفنمود.
علامه سجاوندی اولین کسی بود که به وضع این علائم پرداخت که به رموز سجاوندی مشهور گردید و البته بعداً علائم دیگری نیز پیشنهاد شد که در این درس خواهد آمد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 24:31

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن