فهرست
درس بیست و یکم - قرائت قرآن

درس بیست و یکم - قرائت قرآن

  • 25 دقیقه مدت
  • 100 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "قرائت قرآن" می پردازند...
به گواهی تاریخ، تعلیم قرائت قرآن را شخص پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) آغاز کرد و صحابه ایشان ده آیه را فرا می‌گرفتند و به ده آیه بعد نمی‌پرداختند مگر آن‌که راه و رسم قرائت صحیح,وقفو ابتداء و عمل به احکام و مضامین ده آیه اول را از پیامبر (صلی الله علیه وآله) می‌آموختند.
بدین‌سان اولین گروه از قاریان قرآن همچون حضرت علی بن ابی‌ طالب (علیه السلام) و ابن‌ مسعود و اُبَیّ بن کَعْب و... پدید آمدند و قرائت همین افراد، مرجع اسناد قرّاء در قرون بعد گردید.
بنابر این علم قرائت قرآن، عبارت از «روایات و طرق قرآنی است که با اِسناد به ثبوت رسیده باشد تا عمل به آن لازم ‌الاتباع باشد».
در میان راویان هر یک از این قرّاء، دو راوی نسبت به بقیه مشهورترند:
1. راویان عاصم: حَفص (م 180 ﻫ)، شعبه (م 193 ﻫ)؛
2. راویان نافع: وَرش (م 197 ﻫ)، قالون (م 220 ﻫ)؛
3. راویان حمزه: خَلَف (م 229 ﻫ)، خلّاد (م 220 ﻫ)؛
5. راویان کسائی: حفص الدوری (م 246 ﻫ)، ابو الحارث (م 240 ﻫ)؛
6. راویان ابو عمرو: حفص الدوری (راوی کسائی)، سوسی (م 261 ﻫ)؛
7. راویان ابن ‌کثیر: بَزّی (م 250 ﻫ)، قُنبل (م 291 ﻫ)؛
8. راویان ابن‌ عامر: ابن ‌ذکوان (م 242 ﻫ)، هشام (م245 ﻫ).
عبارت مشهورِ چهارده روایت به همین موضوع اشاره دارد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 25:57

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن