فهرست
استاد احمد حسن ابوالفرج

استاد احمد حسن ابوالفرج

  • 4 دقیقه مدت
  • 139 دریافت شده
قسمت: 14
نام سریالی: آشنایی با قاریان
در این برنامه با زندگینامه استاد احمد حسن ابوالفرج آشنا میشوید .
در این برنامه با زندگینامه استاد احمد حسن ابوالفرج آشنا میشوید .

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن