فهرست
قله های تلاوت

قله های تلاوت

  • 10 دقیقه مدت
  • 80 دریافت شده
قسمت: 23
نام سریالی: قله های تلاوت
معرفی برجسته ترین تلاوت های قاریان جهان، این برنامه به معرفی فرازهایی از تلاوت های زیبا و برجسته استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی می پردازد.
استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی از اساتید برجسته قرائت قرآن کریم است که یکی از تلاوت های ماندگار ایشان، مربوط به آیات 60 تا آخر سوره مبارکه یس و یکم تا 24 سوره مبراکه حاقه است که مدت زمان کامل آن 58 دقیقه می باشد. این تلاوت استاد، اولین تلاوتی از ایشان است که در قالب نوار کاست به ایران آمد و مورد اقبال بسیار زیادی قرار گرفت. تلاوت های استاد طنطاوی شباهت زیادی به تلاوت های استاد غلوش داشته و از تحریرها، لطافت، ملاحت و ظرافت خاصی برخوردار است که آن را از دیگر قاریان متمایز می نماید. در این بخش دو فراز زیبا از سور مبارکه فوق می شنویم.
استاد طنطاوی در سال 1380 شمسی در سفری به شهر تهران و در جریان برگزاری مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، تلاوتی ماندگار و بسیار زیبا از سوره مبارکه زمر آیات 73 تا آخر و آیات یکم تا 3 سوره مبارکه غافر داشت. ایشان به رسم این مسابقات که درجریان برگزاری آن به عنوان حسن ختام هر روز ، یکی از داوران قرآن تلاوت می نماید، در جایگاه حاضر شده و قرائت های زیبایی از خود به یادگار گذاشت که یکی از آنها سور مبارکه فوق بود و در جریان اجرای ایشان مثل همیشه استاد سلیمی از جمله قاریان برجسته کشورمان، با تشویق های خاص و جذاب خود، بر معنویت و زیبایی این مجلس افزوده و در میان مردم هیجان ایجاد کردند که واقعا تلاوت را شنیدنی نمودند.
هر تلاوتی نشان دهنده حالا درونی قاری آن است. لطافتی که در تلاوت های استاد طنطاوی وجود دارد، نشان از اخلاق حسنه ایشان دارد. یکی دیگر از تلاوت های برجسته و جذاب ایشان، سوره مبارکه انسان آیات یکم تا آخر است که به مدت 30 دقیقه در مقام حجاز قرائت نموده است که فرازی زیبا از آن را در این بخش می شنویم.
استاد طنطاوی از آن دسته قاریانی است که با علم و فهم خوب نسبت به آیات قرآن تلاوت می نماید که سبب دلنشینی اجراهای ایشان می شود. یکی دیگر از تلاوت های جذاب ایشان، مربوط به سوره مبارکه رعد آیات 35 تا آخر به مدت 19 دقیقه است که فرازی دلنشین از آن را در این بخش می شنویم.
آخرین قله تلاوت استاد طنطاوی که فرازی بی نظیر از آن را در این بخش می شنویم، مربوط به اجرای ایشان در کشور مصر و در سال های جوانی است که آیات 21 تا 50 سوره مبارکه احزاب را به مدت 58 دقیقه به زیبایی هرچه تمامتر اجرا نمودند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 10:37

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن