فهرست
قله های تلاوت

قله های تلاوت

  • 9 دقیقه مدت
  • 34 دریافت شده
قسمت: 73
نام سریالی: قله های تلاوت
معرفی برجسته ترین تلاوت های قاریان جهان، این برنامه به معرفی فرازهایی از تلاوت های زیبا و برجسته استاد عوضین مغربی می پردازد.
استاد عوضین مغربی از اساتید بزرگ و برجسته جهان قرائت قرآن کریم است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به کشورمان سفر کردند. اولین قله تلاوت ایشان مربوط به سوره مبارکه کهف آیات 23 تا 31 به مدت 19 دقیقه است که این تلاوت مربوط به سفر ایشان به همراه استاد نقشبندی در سال 1952 به کشورمان است که حال و هوای تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل در اجرای ایشان کاملا مشهود است.
استاد سید محسن موسوی بلده از اساتید قرآنی کشورمان می گویند: هنگامی که استاد مغربی و استاد نقشبندی به کشورمان آمدند، ماه مبارک رمضان بود و این دو استاد ارزنده هر شب یا در محفل استاد مروت، یا استاد مولایی و یا محفلی در یکی از مساجد تهران تلاوت داشتند. استاد مغربی در محفلی واقع در یکی از مساجد اطراف بازار تهران، سوره مبارکه طه آیات 17 تا 47 را به زیبایی تلاوت نمودند که ابتدای تلاوت حال و هوای استاد مصطفی اسماعیل را داشتند و در ادامه از سبک استاد رفعت پیروی نمودند، بدون آنکه خروجی اتفاق بیفتد.
استاد مغربی مرید مکتب استاد مصطفی اسماعیل بوده و به ایشان بسیار اعتماد داشت. ایشان حتی در هنگام قرائت قرآن نیز دست های خود را هم شکل استاد اسماعیل به سمت گوش های خود می برد و در شیوه و شکل تلاوت نیز مانند وی عمل می کرد. یکی دیگر از زیباترین تلاوت های ایشان مربوط به آیات 69 تا آخر سوره مبارکه زمر در مقام رست است که حال و هوای بسیار خوبی دارد و در این بخش دو فراز زیبا از آن را می شنویم.
استاد مغربی درشت اندام همراه با صدای زنگی زیبا، تحریرهای ریز، منعطف و مسلط بر اختلاف قرائات بودند که گویی تالاری در دستگاه تکلم خود دارند. صدای ایشان در پهنا و حجم بسیار قوی و در علم قرائات نیز استاد بودند. آخرین قله تلاوت ایشان مربوط به سوره مبارکه قاف آیات 31 تا آخر و 6 آیه اول سوره مبارکه ذاریات به مدت 19 دقیقه است که در ایران اجرا نمودند.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن