فهرست
قسمت 12، بررسی مواضع دستگاه تکلم (3)

قسمت 12، بررسی مواضع دستگاه تکلم (3)

  • 18 دقیقه مدت
  • 205 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به بررسی مواضع دستگاه تکلم و مخارج حروف می پردازد.
موضع لسان: این موضع وسیع ترین مواضع دستگاه تکلم است. علت نامگذاری این موضع به «لسان»، نقش اصلی این عضو مهم دهان در تولید اکثر حروف و اصوات است.
موضع لسان شامل اجزاء مختلف زبان اصلی دندانها لثه ی آنها سقف دهان و زبان کوچک است.
زبان به 6 قسمت تقسیم می شود: ریشه زبان، اَقصَی اللسان(عقب زبان)، وَسَطُ اللسان(میان زبان)، طَرفُ السان(سر زبان)، نوک زبان، حافّةُ اللسان(کناره زبان)

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 18:45

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن