فهرست
قسمت 24، احکام حروف

قسمت 24، احکام حروف

  • 17 دقیقه مدت
  • 154 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه درباره "احکام حروف" توضیح می دهند و مروری بر دروس جلسات گذشته دارند.
صفات فرعی حروف – صفت استطاله
در لغت به معناب «امتداد – طولانی شدن – سر کشی» و در تجوید عبارتست از: «امتداد صوت از اول کناره ی زبان تا انتهای آن»
این صفت، مخصوص حرف «ض» است. حرف «ض» در تمامی صفات خود با «ظ» مشترک است و تنها وجه تفاوت این دو در صفات، استطاله «ض» است. مقصود عملی از استطاله، آن است که صدای «ض» کمی کشیده شود و از سایش نسبتاً خشن هوا که از «ظ» شنیده می شود به دور باشد.
مهم ترین نکته در بحث «ض» این است که در تلاوت قرآن، «ض» هر طور که تلفظ می شود با تلفظ «ظ» متفاوت باشد.
حرف «ض» پر مسئله ترین حرف زبان عرب است! حرف «ض» شدید و انسدادی نیست، بلکه ممتد و کشش دارد.
برای اداء استطاله «ض» که وجه تمایز «ض» و «ظ» است، بهترین طریق این است که «ض» را به صورت «دال مفخّم» اما «نرم» اداء کنیم.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:14

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن