فهرست
قسمت 61، احکام مد

قسمت 61، احکام مد

  • 16 دقیقه مدت
  • 61 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به شناخت احکام مد و قصر در تلاوت قرآن کریم می پردازد و مرور دروس جلسات قبل دارند.
احکام مد و قصر
بنابر آنچه صاحب کتاب «النشر فی القراءات العشر-ج1-ص315» آورده است، شخصی نزد ابن مسعود از صحابه معروف رسول اکرم صلّی الله علیه و آله به تلاوت قرآن مشغول بود. زمانی که به آیه شریفه «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَرآءِ وَ المَساکینِ...» رسید، کلمه «لِلفُقَراء» را بدون مد خواند. ابن مسعود گفت: «رسول خدا صلّی الله علیه و آله این چنین برای من قرائت نکردند. بلکه ایشان چنین خواندند: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَرآءِ وَ المَساکینِ...» (و الف للفقرآء را با مد خواند).
تعریف مد: کلمه «مد» در لغت به معنای «افزودن – افزونی» آمده است.
معنای اصطلاحی «مد» عبارتست از: «کشش و امتداد صوت در حروف مد»

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 16:43

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن