فهرست
قسمت 65 ، احکام نون ساکن و تنوین

قسمت 65 ، احکام نون ساکن و تنوین

  • 17 دقیقه مدت
  • 77 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش احکام نون ساکن و تنوین می پردازد و مرور ی دارد بر دروس جلسات قبل.
نون ساکن: حرف نون بدون مصوت یا حرکت که در حالت قرائت و وقف یکی بوده، می تواند در کلماتی چون اسم، فعل، حروف و نیز در میان یا پایان کلمات قرار گیرد.
تنوین: نون ساکن اضافی است که در تلفظ پایان اسم در حالت وصل آمده و از لحاظ خطی و هنگام وقف از آن جدا می شود. تنوین در افعال و حروف قرار نمی گیرد. تنوین از لحاظ نوشتاری با دو ضمه، فتحه یا کسره نشان داده می شود.
احکام نون ساکن و تنوین: دارای این چهار حکم می باشند: اظهار، ادغام، اقلاب و اخفاء.
این احکام چهارگانه همان صفات حرف نون عارضی هستند که در حالت سکون بدان ها متصف می شود (و تنوین نیز این صفات را می پذیرد).
تذکر: ممکن است برای جلوگیری از التقاء دو ساکن به نون ساکن مصوتی افزوده گردد و در این حالت احکام این بخش بر آن صادق نخواهد بود. مانند این آیه: ﴿مِنَ الَّذِینَ آمَنُواْ﴾ (بقره 212) (مثال اول).
ممکن است در حالت التقاء ساکنین، تنوین مصوت کسره را بپذیرد، مثل: ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی﴾ (مریم 61) (مثال دوم) که چنین خوانده می شود: (عَدْنِـنِـلَّـتی)

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:23

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن