فهرست
قسمت 68، اخفائ نون ساکن

قسمت 68، اخفائ نون ساکن

  • 19 دقیقه مدت
  • 124 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش روش صحیح اخفاء نون ساکن می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
معنی لغوی: پنهان داشتن.
اصطلاحاً: تلفظ نون ساکن یا تنوین به گونه ای مابین اظهار و ادغام، با ماندن غنه در حرف مخفی.
حروف آن: پانزده حرف گردآمده در حروف آغازین کلمات بیت زیر:
صف ذا ثـنا کم جاد شخص قد سـما
دم طیبا زد فـی تقى ضـع ظـالما
أداء اخفاء: هنگام اخفاء نون ساکن یا تنوین، مخرج نون از نوک زبان (با لثه ی دندان های بالا) به نزدیکی مخرج حرف اخفاء تغییر می یابد. یعنی آنکه قاری باید نوک زبانش را کمی از لثه ی دندان های بالا دورتر دارد.
همچنین میزان مد غنه بایستی دو حرکت باشد، و آن را –یعنی غنه را- تفخیم کرد اگر حرف اخفاء، مفخم بود. مانند: ﴿إِنَّهُ کَانَ مَنْصُوراً﴾ (اسراء 33) (مثال اول) و ترقیق نمود اگر حرف اخفاء مرقق بود، مثل ﴿إِنَّ لَدَیْنَا أَنکَـالاً وَجَحِیماً﴾ (مزمل 12) (مثال دوم).
باید از تبدیل غنه به حرف مد پرهیز نمود، مانند تلفظ کلمه ی "کـنـتم" به این نحو: "کونـتم" که اشتباه می باشد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:13

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن