فهرست
قسمت 78، وقف و ابتدا در قرآن

قسمت 78، وقف و ابتدا در قرآن

  • 17 دقیقه مدت
  • 138 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش نکات مهم و توجه به وقف و ابتدا در قرآن می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
وقف یعنی ایستادن، توقف کردن ودر نگ کردن ودر اصطلاح تجوید جداساختن کلمه از مابعدآن است وضد آن وصل است ومیانه وقف و وصل سکت می باشد.
اکنون باید به دو سوال پاسخ داد.
الف ): کجا وقف کنیم؟
•1- آخر آیه محل وقف است.
•2- برسر رموز سبحاوندی وقف می کنیم.
•3- م وقف لازم یعنی 100% وقف شود.
•4- ط وقف مطلق یعنی 80 % وقف شود.
•5- ج وقف جایز یعنی 60% وقف شود.
•6- ز وقف مُجَوَّز یعنی 50% وقف شود.
•7- ص وقف مرخص (رخصت) 40% وقف شود.
•8- لا وقف نشودبلکه لازم است حتماًوصل شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:15

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن