فهرست
قسمت 79، ابتدای تام و کافی

قسمت 79، ابتدای تام و کافی

  • 17 دقیقه مدت
  • 71 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش موارد ابتدای تام و کافی می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
وقـف و ابـتدا, فن باارزشى است که با شناخت آن , کیفیت اداى قرائت معلوم مى شود, از این جهت که قارى در چه محلهایى باید وقف کند که معنا تمام باشد,و از چه جاهایى باید شروع کند که معنا را مختل نسازد.
اهمیت وقف و ابتدا.
در بیان اهمیت این بحث , همین بس است که بگوییم : خداوند, پیامبر اکرم (ص) را ماءمور کرده که آیات قرآن کریم را با (ترتیل ) بخواند: (ورتل القرآن ترتیلا)) على (ع ) در بیان مراد خداوند در این آیه فرمود: (الـتـرتـیـل مـعرفة الوقوف وتجوید الحروف ترتیل؛ شناخت محلهاى وقف و نیکو ادا کردن حروف است).
همچنین از ابن عباس
نقل شده است که گفت : (الـوقـوف مـنازل القرآن
محلهاى وقف منزل هاى قرآن است ), توضیح اینکه: در گذشته در بـیـن راههـا مـنـزلـهایى براى توقف کوتاه مدت مسافران تعبیه شده بود که مسافران در آنجا به استراحت و تجدید قوا مى پرداختند تا بتوانندبهتر به راه خود ادامه دهند, اگر مسافرى در یکى از ایـن منزلها متوقف نمى شد,چه بسا توان آن را نداشت که تا منزل بعدى راه را ادامه دهد و مجبور مى شد که بین دو منزل در جاى نامناسبى توقف کند, ابن عباس در این سخن خود, قرآن رابه راه , و قارى را به مسافر, و موارد وقف را به منزلهاى بین راه تشبیه کرده است به این معنا که در قرآن مـحـل هـایى مناسب وجود دارد که قارى مى تواند درآنها وقف کند و با تجدید نفس به نیکویى به قـرائت خـود ادامـه دهـد, اگر قارى این محل ها را به خوبى نشناسد و یا در آنها وقف نکند چه بسا مجبور مى شود درجاهایى وقف کند که محل مناسبى نیستند و موجب اخلال در معنا مى شود.
سلف صالح نیز به وقف و ابتدا اهمیت مى دادند سیوطى در این باره مى گوید:اخبار صحیح بلکه متواتر, حاکى از آن است که سلف صالح از قبیل: ابوجعفر یزید بن قعقاع

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:48

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن