فهرست
قسمت  15، مد در قرآن

قسمت 15، مد در قرآن

  • 20 دقیقه مدت
  • 99 دریافت شده
در این برنامه استاد محمدرضا پورزرگری به آموزش مد در قرآن می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
الف مدی: ــــــــــــــــ

صدای کشیده ی فتحه را الف مدی گویند یعنی اگر فتحه را دو برابر بکشیم الف مدی می شودبه عبارتی میزان کشش صدا در حرفی که دارای الف مدی ست دو برابر حرف مفتوح است.الف مدی یکی از صداهای کشیده است که حروف الفبای عربی به کمک آن تلفظ می شود.الف مدی بسته به رسم الخط و موقعیت های مختلف شکل های متفاوتی دارد.

شکل الف مدی:الف مدی را به صورت الف معمولی با یک فتحه در کنار آن(سَاءَ)، و یا یک الف مقصوره در کنارآن می آورند همچنین به شکل تنها یک الف مقصوره در بالای حرف یا در بالای یائی که پایه ی الف مدی شده است می آورند مثل موسی

نحوه ی تلفظ الف مدی:

به طور کلی به جز در موارد استثنا،نحوه ی تلفظ الف مدی مانند فتحه است با باز شدن دهان و درست به شیوه ی تلفظ فتحه،منتها با کشش دو برابر صدای حرف.جَعَلَ،جَامِعُ.

وقتی که حروف اطباق و استعلا و حرف راء الف مدی می گیرند به علت وجود صفت این حروف،تلفظ الف مدی تغییر می کند و دیگر حالت صدای کشیده ی فتحه را ندارد بلکه به نوعی مانند صدای( آ) در فارسی ست منتها کمی پر حجم تر. قَالَ ، خَاسرین، ارَادَ، (ص، ض، ط، ظ، غ، ق، خ، ر)

یاء مدی:

صدای کشیده ی کسره را یاء مدی گویند یا طبق بعضی از تعاریف:هرگاه بعد از حرف مکسور یاء بیاید، باعث کشش دو برابر حرکت کسره شده و در این حالت است که گفته می شود حرف مذبور دارای صدای کشیده ی کسره یا یاء مدی ست. جیءَ، اَمین
واو مدی:
صدای کشیده ی ضمه یا به عبارتی:وقتی بعد از حرف مضموم حرف واو قرار بگیرد،میزان کشش ضمه دو برابر شده و حرف با صدای واو مدی که همان صدای کشیده و اشباع شده ی ضمه است تلفظ می شود. سُوء، یؤمِنُون

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:04

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن