فهرست
درس دوم - جوف و حلق

درس دوم - جوف و حلق

  • 17 دقیقه مدت
  • 443 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث مخارج حروف "جوف و حلق" می پردازند...
در علم تجوید محل خروج حرف- جایگاه تولید حرف را گویند. باید دانست که محدوده ی تولید حرف در انسان به 5 موضع اصلی تقسیم می شود. تعداد مخارج حروف 17 عدد است و ترتیب شمارش ونام گذاری مخارج حروف از سمت ریه ها به سوی دهان است.

مواضع پنج گانه ی دستگاه تکلم 1- جوف 2- حلق 3- لسان 4- شفتین 5- خیشوم

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:10

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن