فهرست
قسمت 5 - علامت سکون

قسمت 5 - علامت سکون

  • 19 دقیقه مدت
  • 103 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه پنجم آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با علامت سکون می پردازد.
در این درس نیز با یکی از علامت های قرآنی آشنا می شویم.
نام این علامت سکون است.
برای خواندن حرفی که بر روی آن علامت سکون قرار گرفته باید از حرف قبل آن که دارای حرکت است کمک بگیریم تا بتوانیم حرف سکون دار را بخوانیم.
حرفی که دارای علامت سکون باشد به تنهایی خوانده نمی شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:47

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن