فهرست
قسمت 6، ابتدا به کلمات

قسمت 6، ابتدا به کلمات

  • 22 دقیقه مدت
  • 187 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به توضیحاتی درباره قرائت قران کریم و مبحث ابتدا به کلمات در قرآن می پردازد.
تعریف علم تجوید: علمی ست که در آن از مخارج و صفات حروف تهجی و همچنین محل وقف و وصل و قوائد و دستورات قرائت صحیح بحث می شود
تعریفات دیگر: -اعطای حقوق حروف و حفظ ترتیب و مرابت آنها و باز آوردن حرف به مخرج و اصل آن و پیوستن آن به نظیرش و تصحیح لفظ و تلطیف نطق با نظر به شکل و ساختمان هر کلمه بدون اسراف و تکلف و افراط
-اخراج هر حرف از مخرجش و واعطاءحق و مستحق آن حرف، از صفات، به آن
-ادای حرف از مخرجش همراه بااعطاء حق و مستحق حرف
منظور از حق حرف صفات لازمه حرف و منظور از مستحق حرف حالات حرف در ترکیب با حروف دیگر و حرکات می باشد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:31

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن